Veřejná zakázka: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9275
Systémové číslo: P23V00000029
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2023/74
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-003949
Datum zahájení: 23.01.2023
Nabídku podat do: 10.05.2023 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je výstavba dopravní a technické infrastruktury pro nově budovanou průmyslovou zónu v těsné blízkosti města Solnice a obce Kvasiny. Místo stavby se nachází při jihovýchodní části stávajícího závodu Škoda Auto a.s.

Stavební práce spočívají v realizaci nových přístupových a obslužných komunikací, dvou stykových a jedné okružní křižovatky, silničního a železničního mostu, suchého poldru, vodovodních a kanalizačních staveb, přeložek inženýrských sítí, nových trafostanic a přeložek VN, železničních objektů včetně dočasných přeložek a dalších souvisejících prací dle předané projektové dokumentace PDPS.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 698 397 603 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku činí v Kč bez DPH: 645.886.640,00

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky