Veřejná zakázka: III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9221
Systémové číslo: P22V00001022
Evidenční číslo zadavatele: 34197
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002084
Datum zahájení: 11.01.2023
Nabídku podat do: 13.02.2023 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice“.
Stavba se nachází v extravilánu na komunikaci III/28526. Území staveniště se nachází mezi křižovatkou komunikací II/285 x III/28526 a začátkem obce Nový Hrádek. Stavba se nachází v km silniční sítě 0,022 – 0,637. Dotčený usek komunikace je veden v odřezu a celé své délce stoupá. Území komunikace je lemováno lesními pozemky.
Jedná se o stabilizaci koruny komunikace v délce cca 650 m. Jde o výstavbu nové opěrné zdi z částečně rovnaných gabionů. Stavba je vyvolána nutností řešit nevyhovující krajnice komunikace. Krajnice je na dotčené části komunikace úzká a na ni navazující strmé zemní těleso neumožňují kvalitní osazení záchytného systému. Zeď je rozdělena do čtyř úseků.
Na úseku 1, který leží v km 0,022 – 0,182, je navržená zeď délky 150 m, která bude ležet v km 0,013 418 – 0,167 680.
Na úseku 2, který leží v km 0,182 – 0,312, je navržená zeď délky 47 m a bude ležet v km 0,174 676 – 0,276 739.
Na úseku 3, který leží v km 0,312 – 0,572, je navržená zeď délky 246 m a bude ležet v km 0,309 330 – 0,256 076.
Na úseku 4, který leží v km 0,572 - 0,637, je navržená zeď délky 54 m a bude ležet v km 0,563 170 – 0,617 433. Na polovině přiléhající k nově vybudované zdi bude provedena oprava vozovky.
Oprava bude začínat na začátku úseku 1, bude pokračovat přes úsek 2 a 3, a končit bude na úseku 4 v km 0,625 810. Po celé délce bude obnovena obrusná vrstva (skladba V2) z ACO 11 + v tloušťce 50 mm. Bude provedena lokální výměna podkladních vrstev ve skladbě V1, která je z ACO 11 + tl. 50 mm, ACP 16 + tl. 60 mm, SC C 8/10 tl. 0,150 m a ŠDa 0/32 tl. 0,200 m.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUSP, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 050 61 415, datum zpracování 7/2021, číslo zakázky 20-079-01, zodpovědný projektant Ing. Dominik Jareš.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 553 429 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků