Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – vybavení IT technikou – aktivní prvky a přístupové body

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9008
Systémové číslo: P22V00000808
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-044437
Datum zahájení: 31.10.2022
Nabídku podat do: 02.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – vybavení IT technikou – aktivní prvky a přístupové body
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka nového, nepoužitého IT vybavení včetně instalace, uvedení do provozu a poskytnutí souvisejících servisních služeb. Předmět plnění zahrnuje zejména:
a) Dodávka a zprovoznění síťové infrastruktury (HW, SW) dělenou v následujících technologických celcích:
I. Aktivní prvky datové sítě
II. Přístupové body;
b) Zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací včetně plánu odzkoušení. Dodávka a instalace vybavení budou probíhat za provozu nemocnice;
c) Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace;
d) Zaškolení určených zaměstnanců uživatele v obsluze a administraci;
e) poskytování komplexního záručního servisu a technické podpory.

Zpracovatelem projektové dokumentace s názvem NOVOSTAVBA PAVILONU "A" – ČÁST SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, je společnost KANIA a.s., Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 26817853.

Na přípravě zadání včetně specifikace předmětu zakázky se podílel budoucí uživatel IT vybavení – Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 800 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň cena nejvýše přípustná
  a nepřekročitelná. Překročí-li celková nabídková cena hodnotu příslušné maximální předpokládané hodnoty, bude to zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy