Veřejná zakázka: Bílý domek Hajnice - Stavební úpravy objektů pro klienty s PAS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8804
Systémové číslo: P22V00000610
Datum zahájení: 01.08.2022
Nabídku podat do: 16.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bílý domek Hajnice - Stavební úpravy objektů pro klienty s PAS
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které spočívající v řádném zhotovení díla s názvem: „Bílý domek Hajnice – Stavební úpravy objektů pro klienty s PAS“, dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Stavební úpravy st. 271, Hajnice“ zpracované společností Vladimír Mucha, DiS., se sídlem Leskovec 21, 756 11 Leskovec, IČ: 761 86 911, ve znění pozdějších změn.

Stavební úpravy objektu Bílý domek spočívají zejména ve vybourání dvou komínových těles a změně dispozice sociálního zařízení v 1. NP. Součástí díla jsou související práce na ZTI, ÚT a elektroinstalaci, stavební práce ve smyslu oprav po vybouraných komínech, tj dozdívky, dobetonování stropu, oprava podhledu ve 2. NP, výměna zárubní, lokální opravy omítek, výměna povlakových podlah v dotčených místnostech, v rekonstruovaném sociálním zázemí v 1. NP provedení nové hydroizolace ve sprchovém koutě, pokládka obkladů a dlažeb, výměna dveřních křídel v dotčených místnostech vč. zajištění bezbariérovosti hygienického zázemí.

Dotčený objekt slouží pro klienty s poruchou autistického spektra.

Součástí díla je též zajištění souvisejících služeb a dodávek (dokumentace skutečného provedení stavby), včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu.

Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických
a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 2 – návrhem smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota v KČ bez DPH je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy