Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – zpracování PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8800
Systémové číslo: P22V00000606
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-030227
Datum zahájení: 27.07.2022
Nabídku podat do: 29.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – zpracování PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace, výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při výběru zhotovitele předmětu PD a výkon autorského dozoru.

Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví, které navazují na dvě fáze půdní vestavby. V této fázi vzniknou: 4 kmenové učebny (každá pro 30 žáků), odpočinkový prostor, kabinet, šatna, technické místnosti, sklad a hygienické zařízení.

Dokumentace bude zpracována ve stupních DSP (bude-li to nezbytné společné DUR + DSP), DPS, návrh interiérů včetně vybavení nábytkem a zařizovacími předměty. Součástí dokumentace budou venkovní i vnitřní pohledy ve 3D modelu.

Podkladem pro zpracování PD je Studie proveditelnosti, zpracovaná firmou PV projekt, spol. s.r.o., sídlem Kalendova 688, 500 04 Hradec Králové, IČO: 259 96 282 - Příloha č. 4. Další podrobné vymezení je v příloze č. 2.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 120 000 Kč bez DPH
  Jedná se o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku (opce). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku (bez opce) činí 2 400 000 Kč bez DPH a je zároveň maximální přípustnou nabídkovou cenou tzn. pokud dodavatel ve své nabídce překročí 2 400 000 Kč bez DPH bude po považováno za nesplnění podmínek účasti.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy