Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 8776
Systémové číslo: P22V00000582
Datum zahájení: 16.07.2022
Nabídku podat do: 27.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče

Stručný popis předmětu:
Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
V rámci předběžných tržních konzultacích zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích (blíže viz příloha tohoto dokumentu). Cílem zadavatele je připravit zadávací podmínky tak, aby nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele a současně možnostem trhu.
Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat svou nabídku na veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.
Zadavatel je poskytovatelem sociálních služeb, který se nachází v okrajové části Hradce Králové. Zadavatel má celkovou kapacitu 340 lůžek a nabízí služby ubytovací, stravovací a činnosti sociální péče, jež zajišťuje celkem 304 zaměstnanců z celé řady profesí.
Předmětem budoucí veřejné zakázky bude poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti vykazování zdravotní péče v odbornosti 913, 916, 306, 106 a 720 a to s dostupností ve výši 5% v sídle zadavatele a 95% dálkovým (konferenčním) přístupem nebo e-mailovou komunikací.
Rozsah poradenských a konzultačních služeb by měl být 40 hodin týdně a předpokládaná doba plnění veřejné zakázky, respektive doba trvání předmětné smlouvy bude sjednána na délku 48 měsíců.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Předběžná tržní konzultace
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Domov U Biřičky
 • IČO: 00579033
 • Poštovní adresa:
  K Biřičce 1240
  500 08 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-041668

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky