Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace - Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče
Odesílatel Zdeněk Tomáš
Organizace odesílatele Domov U Biřičky [IČO: 00579033]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2022 02:26:11
Předmět Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci

Dobrý den,

v rámci předběžné tržní konzultace s názvem: „Předběžná tržní konzultace - Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče“ vyhlášené zadavatelem: Domov U Biřičky Vám tímto zadavatel zasílá:

- Výzvu k účasti na předběžné tržní konzultaci.

Dále zadavatel upozorňuje, že veškeré podmínky předběžné tržní konzultace jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele, a to portálu:
- https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_131.html
Zde je možné veškeré zadávací podmínky taktéž získat.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
osoba zastupující zadavatele


Přílohy
- 01 Predbezna_trzni_konzultace-VZ-Poskytovani_poradenskych_sluzeb.pdf (388.10 KB)
- 01.1 Priloha_c.1-Kryci_list-VZ-Poskytovani_poradenskych_sluzeb.docx (75.15 KB)