Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Předběžná tržní konzultace - Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče
Odesílatel Zdeněk Tomáš
Organizace odesílatele Domov U Biřičky [IČO: 00579033]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2022 00:29:15
Předmět Vysvětlení výzvy k předběžné tržní konzultaci č. 1

Dobrý den,

v rámci předběžné tržní konzultace s názvem: „Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče“ vyhlášené zadavatelem: Domov U Biřičky Vám tímto zadavatel zasílá:

- Vysvětlení výzvy k předběžné tržní konzultaci č. 1 včetně příloh v rámci této předběžné tržní konzultace.

Dále zadavatel upozorňuje, že veškeré podmínky předběžné tržní konzultace jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele, a to portálu:
- https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_131.html
Zde je možné veškeré zadávací podmínky taktéž získat.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
osoba zastupující zadavatele


Přílohy
- 02 Vysvestleni_Vyzvy_PTK_c.1-PTK-Poskytovani_poradenskych_sluzeb-vykazovani_zdravotnicke_pece.pdf (425.90 KB)
- 02.1 Predbezna_trzni_konzultace-VZ-Poskytovani_poradenskych_sluzeb-vykazovani_zdravotnicke_pece (NOVA).pdf (449.64 KB)
- 02.2 Priloha_c.1-Kryci_list-VZ-Poskytovani_poradenskych_sluzeb (NOVA).docx (147.90 KB)