Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžná tržní konzultace - Poskytování poradenských služeb v oblasti vykazování zdravotní péče
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
V rámci předběžných tržních konzultacích zadavatel informuje dodavatele o svých záměrech a požadavcích (blíže viz příloha tohoto dokumentu). Cílem zadavatele je připravit zadávací podmínky tak, aby nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele a současně možnostem trhu.
Předběžných tržních konzultací se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat svou nabídku na veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.
Zadavatel je poskytovatelem sociálních služeb, který se nachází v okrajové části Hradce Králové. Zadavatel má celkovou kapacitu 340 lůžek a nabízí služby ubytovací, stravovací a činnosti sociální péče, jež zajišťuje celkem 304 zaměstnanců z celé řady profesí.
Předmětem budoucí veřejné zakázky bude poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti vykazování zdravotní péče v odbornosti 913, 916, 306, 106 a 720 a to s dostupností ve výši 5% v sídle zadavatele a 95% dálkovým (konferenčním) přístupem nebo e-mailovou komunikací.
Rozsah poradenských a konzultačních služeb by měl být 40 hodin týdně a předpokládaná doba plnění veřejné zakázky, respektive doba trvání předmětné smlouvy bude sjednána na délku 48 měsíců.
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
e-mail: tomas@vialegal.cz
telefon: +420 608 607 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Předběžná tržní konzultace
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.07.2022 10:00
Datum zahájení: 16.07.2022 02:26
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: