Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř – stavební práce II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8176
Systémové číslo: P21V00000867
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2021/659
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.01.2022
Nabídku podat do: 10.02.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř – stavební práce II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na objektu nemovité kulturní památky SŠŘ Jaroměř je zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci stávajících stavebních konstrukcí – změna dokončené stavby – výměna stávajících špaletových a jednoduchých oken v patrech školy, a to jak v uliční tak ve dvorní části, repase dveří, zateplení půdy a provedení všech další stavebních přípomocných prací.
Okna budou měněna za nová, do ulice opět špaletová, do dvora jednoduchá s lepšími tepelně technickými parametry, při podmínce zachování historické profilace a zdobnosti všech dřevěných prvků oken, jak je dnes, a zachování kvality a charakteru kování. Vyměněny či repasovány budou i vnitřní parapety.
Po zabudování oken budou začištěny vnitřní ploch zdiva a bude provedeno vymalování vnitřních obvodových stěn. Úprava venkovních částí ostění zdiva se bude provádět v nezbytně nutném a omezeném rozsahu, pouze základní začištění po výměně oken a základní, pomocné oplechování.
Pro zachování historického povědomí o řemeslné dovednosti minulé doby bude 9 oken kompletně truhlářsky a zámečnicky opraveno v souladu se zásadami historické výroby a povrchových úprav oken dle podmínek NPÚ Josefov a OPP SÚ Jaroměř.
Podmínkou zahájením výroby oken je výroba a kompletní osazení vzorového špaletového okna včetně osazení obou parapetů, začištění a zalištování. Osazené vzorové okno bude posouzeno pověřenými pracovníky odborného pracoviště NPÚ Josefov a OPP SÚ Jaroměř a po odsouhlasení, bude protokolárním zápisem povoleno zahájení výroby ostatních oken a jejich zabudování do objetu školy SŠŘ Jaroměř - nemovité kulturní památky.
Předmětem veřejné zakázky je dále zateplení celé plochy půdy školy, částečně upravené na pochozí konstrukci. Pro zajištění hygienické pohody pobytových v učebnách budou osazena čidla CO2. V zimním období bude nově zaregulován otopný systém školy.
Všechny výše uvedené práce budou provedeny v souladu s podmínkami zadavatele, v souladu s vypracovanou projektovou dokumentaci, vydaným stavebním povolení a podmínkami OPP SÚ Jaroměř a NPÚ Josefov a to zejména s ohledem na minimální omezení výuky školy.
Předmětem veřejné zakázky je také zajištění prostředků povinné publicity.
----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 13.1.2022 se srazem účastníků v 9:00 hodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 185 811 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
 • IČO: 00087815
 • Poštovní adresa:
  Studničkova 260
  55101 Jaroměř
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-042619

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy