Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř – stavební práce II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky na objektu nemovité kulturní památky SŠŘ Jaroměř je zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci stávajících stavebních konstrukcí – změna dokončené stavby – výměna stávajících špaletových a jednoduchých oken v patrech školy, a to jak v uliční tak ve dvorní části, repase dveří, zateplení půdy a provedení všech další stavebních přípomocných prací.
Okna budou měněna za nová, do ulice opět špaletová, do dvora jednoduchá s lepšími tepelně technickými parametry, při podmínce zachování historické profilace a zdobnosti všech dřevěných prvků oken, jak je dnes, a zachování kvality a charakteru kování. Vyměněny či repasovány budou i vnitřní parapety.
Po zabudování oken budou začištěny vnitřní ploch zdiva a bude provedeno vymalování vnitřních obvodových stěn. Úprava venkovních částí ostění zdiva se bude provádět v nezbytně nutném a omezeném rozsahu, pouze základní začištění po výměně oken a základní, pomocné oplechování.
Pro zachování historického povědomí o řemeslné dovednosti minulé doby bude 9 oken kompletně truhlářsky a zámečnicky opraveno v souladu se zásadami historické výroby a povrchových úprav oken dle podmínek NPÚ Josefov a OPP SÚ Jaroměř.
Podmínkou zahájením výroby oken je výroba a kompletní osazení vzorového špaletového okna včetně osazení obou parapetů, začištění a zalištování. Osazené vzorové okno bude posouzeno pověřenými pracovníky odborného pracoviště NPÚ Josefov a OPP SÚ Jaroměř a po odsouhlasení, bude protokolárním zápisem povoleno zahájení výroby ostatních oken a jejich zabudování do objetu školy SŠŘ Jaroměř - nemovité kulturní památky.
Předmětem veřejné zakázky je dále zateplení celé plochy půdy školy, částečně upravené na pochozí konstrukci. Pro zajištění hygienické pohody pobytových v učebnách budou osazena čidla CO2. V zimním období bude nově zaregulován otopný systém školy.
Všechny výše uvedené práce budou provedeny v souladu s podmínkami zadavatele, v souladu s vypracovanou projektovou dokumentaci, vydaným stavebním povolení a podmínkami OPP SÚ Jaroměř a NPÚ Josefov a to zejména s ohledem na minimální omezení výuky školy.
Předmětem veřejné zakázky je také zajištění prostředků povinné publicity.
----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 13.1.2022 se srazem účastníků v 9:00 hodin.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: vz@cirihk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.01.2022 14:00
Datum zahájení: 07.01.2022 09:27
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):