Veřejná zakázka: "Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 - vybudování učebny informatiky a toalet v podkroví školy"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8047
Systémové číslo: P21V00000738
Datum zahájení: 02.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 - vybudování učebny informatiky a toalet v podkroví školy"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úpravami podkroví
budovy Lepařova gymnázia v Jičíně.
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících ve zřízení nové
počítačové učebny a hygienického zařízení v podkroví budovy gymnázia. V rámci stavebních
úprav bude provedeno rozšíření rozvodů vody a kanalizace, úprava topení včetně vybavení
technické místnosti, dále budou provedeny rozvody elektroinstalace a příprava chlazení.
2. V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných
pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
3. Předmětem plnění veřejné zakázky je také vyhotovení dokumentace skutečného provedení
díla (stavby) ve třech vyhotoveních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 947 951 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
 • IČO: 60116781
 • Poštovní adresa:
  Jiráskova 30
  506 01 Jičín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 350913

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Jiráskova 30
506 01 Jičín

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky