Veřejná zakázka: „Objekt ZZS KHK v Jičíně - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, VYBAVENÍ INTERIÉR, AD a zajištění souvisejících služeb“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8025
Systémové číslo: P21V00000716
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042664
Datum zahájení: 15.11.2021
Nabídku podat do: 16.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Objekt ZZS KHK v Jičíně - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, VYBAVENÍ INTERIÉR, AD a zajištění souvisejících služeb“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace objektu výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Jičíně ve stupních Studie stavby (DNS), DUR, DSP, DPS, vybavení a interiér, inženýrská činnost s tím spojená, včetně získání pravomocného stavebního povolení v souladu s požadavky uvedenými v zadávacích podmínkách. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti, včetně získání stavebního povolení, součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných stavebních prací a dodávek a výkon autorského dozoru pro realizaci stavební akce „ZZS KHK, výjezdové stanoviště v Jičíně“. Stavba bude umístěna na p.p.č. 864/5, obec Jičín, k.ú. Robousy. V souladu s § 100 zákona si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na nové služby, spočívající v aktualizaci PD na budoucí dotační podmínky, které v tuto chvíli nejsou známy, přičemž tato aktualizace musí být provedena také při zveřejnění metodiky pro aplikaci Zelené dohody pro Evropu, (Green deal).
Na provedení aktualizace bude sjednán samostatný termín.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 145 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota bez vyhrazené změny závazku činí 1 650 000 Kč bez DPH, tato částka je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou. Hodnota vyhrazené změny závazku činí 495 000 Kč bez DPH a není součástí nabídkové ceny.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky