Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Objekt ZZS KHK v Jičíně - zpracování studie stavby DNS, DUR, DSP, DPS, VYBAVENÍ INTERIÉR, AD a zajištění souvisejících služeb“
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2021 10:29:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- DI č. 1.pdf (191.56 KB)
- p02 vzor_pro_seznam_sluzeb_k_hodnoceni_osob rev 01.docx (26.42 KB)