Veřejná zakázka: ZD/19/404- Výměna podlahových krytin na oddělení COS, ARO a lůžkového chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici Jičín a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7815
Systémové číslo: P21V00000506
Datum zahájení: 21.07.2021
Nabídku podat do: 05.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZD/19/404- Výměna podlahových krytin na oddělení COS, ARO a lůžkového chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici Jičín a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (VZ) demontáž stávající podlahové krytiny a její likvidace, dodávka a montáž nové podlahové krytiny. Veškeré podrobnosti jsou obsaženy ve výkazu výměr a v technické zprávě, kterou se dodavatel musí bez výjimky řídit.
Zpracovatelem technické zprávy a výkazu výměr je Ing. Luboš Kasper, Kolmá 500, 541 03 Trutnov.

Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění je provedení výměny podlahových krytin na odděleních centrálních operačních sálů, ARO a lůžkového chirurgického oddělení. Dotčené prostory místností se nacházejí ve 2. NP a 3.NP budov. Stávající nášlapné vrstvy na COS a ARO tvoří elektrostaticky vodivé PVC, které je v místnostech pro lékařské účely uzemněno. Rozsah je znázorněn na výkresech jednotlivých podlaží, které jsou součástí zadávacích podmínek.

Požadavky zadavatele:
Výměna krytin bude probíhat nepřetržitě na směny z důvodu minimalizace odstávky daných prostor za nutné koordinace s uživatelem objektů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 852 071 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků