Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7325
Systémové číslo: P21V00000017
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2021/10
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.01.2021
Nabídku podat do: 29.01.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve snížení energetické náročnosti budovy objektu MŠ Slunečnice Hradec Králové a dále stavební práce s těmito úpravami související. Součástí plnění je zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, dle kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a také zajištění prostředků povinné publicity.

Předmětem stavebních prací je zateplení objektu MŠ Slunečnice Hradec Králové. Stávající obalové konstrukce budovy objektu nevyhovují současným požadavkům na jejich tepelně technické vlastnosti, proto bylo navrženo zateplení obálky budovy, které zahrnuje energeticky úsporná opatření – zateplení fasády, zateplení střechy a výměnu výplní otvorů (oken a dveří). Zateplení bylo navrženo na základě energetického posudku vypracovaného Ing. Jindrou Novotnou v 09/2019. Předmět veřejné zakázky spočívá v zajištění větrání prostoru místností využívaných jako herna v 1. PP, 1. NP a 2. NP objektu. Větrání bude zabezpečeno rovnotlakým způsobem větrání s rekuperační jednotkou.

____

Prohlídka místa plnění proběhne v místě realizace dne 18. 1. 2021 od 10:00.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 062 371 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
 • IČO: 62693514
 • Poštovní adresa:
  Hradecká 1231/11b
  50003 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky