Veřejná zakázka: „Zařízení pro provoz centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 6394
Systémové číslo: P19V00000894
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.12.2019
Nabídku podat do: 18.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zařízení pro provoz centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu zcela nového zařízení pro provoz centrální sterilizace (dále také jen „zboží“) pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem č. 2, tedy Oblastní nemocnicí Náchod (dále také jen „ONN“).
Předmětnými zařízeními pro provoz centrální sterilizace jsou úpravna vody pro provoz centrální sterilizace, prokládací parní sterilizátory pro 4 STJ (sterilizační jednotky) a pro 8 STJ včetně zavážecích vozíků, mycí a dezinfekční automaty pro operační obuv a prokládací myčky včetně zavážecích vozíků.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“).
Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.
Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy