Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Zařízení pro provoz centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod“
Odesílatel Jana Mitrović
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2020 14:07:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dodatečná informace č. 1


Přílohy
- DI č. 1.pdf (266.93 KB)
- p01a - Ster - Technická specifikace _rev01.xlsx (24.05 KB)
- p04 - Ster - Tab plnění požadavků _rev01.xlsx (28.23 KB)