Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty do 18. 2. 10:00 hod. - DI 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Zařízení pro provoz centrální sterilizace pro Oblastní nemocnici Náchod“
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu zcela nového zařízení pro provoz centrální sterilizace (dále také jen „zboží“) pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem č. 2, tedy Oblastní nemocnicí Náchod (dále také jen „ONN“).
Předmětnými zařízeními pro provoz centrální sterilizace jsou úpravna vody pro provoz centrální sterilizace, prokládací parní sterilizátory pro 4 STJ (sterilizační jednotky) a pro 8 STJ včetně zavážecích vozíků, mycí a dezinfekční automaty pro operační obuv a prokládací myčky včetně zavážecích vozíků.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění, c) Umístění v půdorysech, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná (dále jen „předmět veřejné zakázky“).
Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.
Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.02.2020 10:00
Datum zahájení: 18.12.2019 15:11