Veřejná zakázka: „Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 6387
Systémové číslo: P19V00000886
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.12.2019
Nabídku podat do: 10.03.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Komplexní monitorovací systém životních funkcí pro Oblastní nemocnici Náchod“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu komplexního monitorovacího systému životních funkcí pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem – ONN.
Jedná se celkem o 79 ks monitorů vitálních funkcí různých specifikací, monitorovací systém, 11 ks monitorovacích centrál, a také telemetrický systém s 8 ks telemetrických jednotek.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace – a) Technická specifikace, b) Počty a umístění monitorů, c) Umístění v půdorysech, d) Seznam příslušenství, která je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazná.
Předmět dodávky dle přílohy č. 1 je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.
Pozáruční servis je dále podrobně specifikován přílohou č. 3 zadávacích podmínek – návrh smlouvy o poskytování servisních služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 32 000 000 Kč bez DPH
  Dílčí předpokládaná hodnota za dodávku je 30060000 Kč bez DPH, za pozáruční servis je 1940000 Kč bez DPH. Dílčí předpokládané hodnoty a celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky jsou zároveň ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy