Veřejná zakázka: „Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora II“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6078
Systémové číslo: P19V00000579
Datum zahájení: 08.08.2019
Nabídku podat do: 29.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora II“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky je dodání systému pro zpracování materiálů samosprávy (dále i jako „aplikace usnesení“), který bude primárně sloužit pro potřebu zpracování materiálů pro jednání rady kraje a zastupitelstva kraje, jeho implementace a následná technická podpora v předpokládaném rozsahu 200 hodin – tento rozsah není zadavatel povinen vyčerpat. Systém bude komplexně podporovat procesy spojené s jednáním volených orgánů kraje (rady kraje a zastupitelstva kraje).
Systém bude respektovat platnou právní úpravu danou zejména zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Podrobné vymezení předmětu je stanoveno v příloze č. 3 - návrhu smlouvy - a v příloze č. 5 - Tabulka plnění minimálních parametrů dodávky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 345 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky