Veřejná zakázka: II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2868
Systémové číslo: P15V00000943
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 523365
Počátek běhu lhůt: 22.12.2015
Nabídku podat do: 08.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/308 HK, Slatina – hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/308 ve dvou samostatných úsecích v celkové délce 3,899 km, které jsou v současné době ve špatném technickém stavu. Úsek č. 1 Černilov – po začátek nové asfaltobetonové úpravy před obcí Libřice, úsek č. 2 od konce nové asfaltobetonové úpravy v obci Libřice po hranice okresu Rychnov nad Kněžnou. Součástí rekonstrukce silnice je i úprava popř. oprava odvodnění vozovky (příkopy, příčné a podélné propustky) a úprava křižovatky v odbočení na Výravu (III/2992).
Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
DIO – Dopravně inženýrská opatření
SO 001 Všeobecné předběžné položky
SO 101.3.1 Komunikace – Černilov - Libřice
SO 101.3.1.2 Propustek v km 10,185
SO 101.3.1.3 Propustek v km 10,925
SO 101.3.2 Komunikace – Černilov – Libřice - sanace
SO 101.4.1 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK
SO 101.4.2 Komunikace – Libřice – hranice okresu RK – sanace
SO 101.4.3.Komunikace – Libřice – hranice okresu RK – rekonstrukce stávající dešťové kanalizace
Stavba bude probíhat za úplného vyloučení provozu na pozemní komunikaci II/308 v km 8,500 až km 12,998. Budou vytýčeny dvě objízdné trasy, jedna pro osobní dopravu a linkové autobusy veřejné dopravy a druhá pro tranzitní a nákladní dopravu.
Zakázka je rozdělena na dvě části: 1. část - II/308 Černilov – Libřice, 2. část - II/308 Libřice – hranice okresu Rychnov nad Kněžnou. Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Rozdělení na části po objektech je následující:
1. část: SO 101.3.1 komunikace Černilov – Libřice
SO 101.3.2 komunikace Černilov – Libřice – sanace
SO 101.3.1.2 Propustek v km 10,185
SO 101.3.1.3 Propustek v km 10,925
2. část: SO 101.4.1 komunikace – Libřice – hranice okresu RK
SO 101.4.2 komunikace – Libřice – hranice okresu RK – sanace
SO 101.4.3 komunikace – Libřice – hranice okresu RK – rekonstrukce stávající dešťové kanalizace
Objekty DIO – Dopravně inženýrská opatření a SO 001 Všeobecné předběžné položky budou uplatněny při realizaci obou částí.
Realizace stavby bude postupovat ve směru staničení.
Uchazeč dále musí počítat s tím, že budou nutné opakované nájezdy techniky pro recyklaci a pokládku asfaltobetonových vrstev z důvodu nutnosti realizovat stavby po částech, a tuto skutečnost zohlednit ve své nabídce.
Po celou dobu realizace zakázky musí být alespoň z jedné strany přístupný areál čerpací stanice (od Černilova nebo od Libřic). Případná krátkodobá omezení musí být projednána a odsouhlasena majiteli firem.
Dílo bude provedeno podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 01/2014, číslo zakázky A087/13, zodpovědný projektant Ing. Pavel Kubeš. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 739 931 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky