Veřejná zakázka: Fotovoltaické elektrárny formou Design and Build

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10221
Systémové číslo: P23V00000975
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.09.2023
Nabídku podat do: 13.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fotovoltaické elektrárny formou Design and Build
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž fotovoltaických elektráren na střechy budov jednotlivých organizací dle Přílohy č. 3 Výzvy – seznamu organizací formou Design and Build, včetně zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele. Vlastníkem budov je Královéhradecký kraj a FVE bude sloužit pro výrobu elektrické energie, která bude spotřebována v rámci provozu jednotlivých objektů s povolenými přetoky nevyužité elektrické energie do distribuční soustavy.
Výchozím podkladem pro zpracování nabídky jsou studie stavebně technického řešení a energetické posudky pro jednotlivé organizace, jež jsou přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technické řešení ve výše uvedených dokumentech jsou řešeními pouze navrhovanými. Zadavatel nepředepisuje konkrétní technické řešení díla. Výkony jednotlivých FVE dle výše uvedené přílohy by však měly být dodrženy alespoň jako minimální z důvodu podané žádosti o dotaci. V případě prokázání možného navýšení výkonu budované FVE bude tento podnět řešen se zadavatelem.
Předmětem veřejné zakázky je dále zapojení FVE do rozvodné soustavy zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 320 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky