Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Služby on-line komunikace
Odesílatel Dalimila Patočková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje [IČO: 48145122]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.12.2021 14:50:02
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku s názvem "Služby on-line komunikace". Lhůta k podání nabídky končí dne 12.1.2021 v 10:00 hodin.


Přílohy
- VÝZVA_k_podání_nabídky.pdf (258.21 KB)
- 1_Krycí_list_nabídky.docx (17.68 KB)
- 2_Smlouva_o_poskytnutí služeb.docx (31.32 KB)
- 2a_Technická_specifikace.docx (36.38 KB)
- 2b_Podrobný_rozpis_NC.docx (16.64 KB)
- 3_Čestné_prohlášení_o_splnění_kvalifikace_a_o_neexistenci_střetu zájmů.docx (27.59 KB)