Veřejná zakázka: SV/23/602 DD Humburky – rekonstrukce plynové kotelny – stavební práce II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9944
Systémové číslo: P23V00000698
Datum zahájení: 23.05.2023
Nabídku podat do: 06.06.2023 10:00
Datum zrušení: 19.06.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SV/23/602 DD Humburky – rekonstrukce plynové kotelny – stavební práce II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem „SV/23/602 DD Humburky – rekonstrukce plynové kotelny – stavební práce II“. Veškeré podrobnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr.

Předmětem stavebních prací je výměna plynových kotlů. Projektová dokumentace řeší výměnu 4ks plynových kotlů (celkem 420 kW), které slouží pro vytápění objektu, ohřev TV a ohřev VZT za nové plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu (9,4-90 kW). Celkem budou osazeny 4 kotle o celkovém výkonu 360kW.
Topný systém je stávající, dojde pouze k hydraulickému propojení nových kotlů se stávajícím topným systémem. Ze stávajícího rozdělovače a sběrače bude demontována tepelná izolace, tělo rozdělovače očištěno a opatřeno základním nátěrem a zaizolováno tepelnou izolací v tl. 100 mm. Na rozdělovači a sběrači se osadí nové uzavírací armatury a nová oběhová čerpadla s elektronicky řízenými otáčkami, energeticky úsporné.
Stávající ohřev TV je zajištěn bateriovým ohřívačem TV o objemu 4x500l, který bude demontován. Nově se osadí nové zásobníkové ohřívače TV o min. užitném objemu 2 x 447 l na celkový objem 894 l. V ohřívači TV bude osazeno elektrické topné těleso o min. výkonu 6,6kW. Potrubní rozvod je navržen z ocelových trub ČSN 42 5710.0 jakost 11 353.0 spojovaných svařováním.

Práce budou realizovány dle projektové dokumentace zpracované firmou Jiří Zahradníček, projektant TZB, ul. Dr. Vojtěcha č.p. 1955, 504 01 Nový Bydžov z prosince 2022

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH je zároveň stanovena jako maximálně přípustná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků