Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení SV/23/602 DD Humburky – rekonstrukce plynové kotelny – stavební práce II
Odesílatel Alena Kadaníková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2023 09:46:49
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
dovolujeme si Vás oslovit Výzvou k podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky. Upozorňujeme, že prohlídka místa plnění se koná 30. 5. 2023 v 10:00 hod. v místě plnění.

S pozdravem

Ing. Alena Kadaníková
na základě pověření


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (908.43 KB)