Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SV/23/602 DD Humburky – rekonstrukce plynové kotelny – stavební práce II
Odesílatel Alena Kadaníková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2023 08:50:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dodatečná informace č.1


Přílohy
- DI č. 1.pdf (202.73 KB)