Veřejná zakázka: Sanace - PD - akce č. SM/22/312

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9523
Systémové číslo: P23V00000277
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2023/197
Datum zahájení: 27.03.2023
Nabídku podat do: 19.04.2023 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sanace - PD - akce č. SM/22/312
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na základě zpracované studie. Projektová dokumentace bude zpracovaná jako prováděcí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., a bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s požadavky vyhl. 169/2016 Sb. v účinném znění. Projektová dokumentace bude použita pro vydání stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD, a zároveň pro výběr zhotovitele stavebních prací. Součástí projektové dokumentace bude zajištění veškeré dokumentace potřebné k vydání stavebního povolení, případně jiného opatření stavebního úřadu nezbytného k realizaci stavby dle předané PD, včetně kladných stanovisek dotčených orgánů.
Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrských činností včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a další činnosti uvedené v čl. 5 smlouvy o dílo.
Zadavatel bude v průběhu realizace preferovat řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné.
Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby.
Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění autorského dozoru během realizace stavby.
----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 30.3.2023 od 10:00 se srazem účastníků před budovou DD, Palackého 142, Jaroměř.
Kontaktní osoba pro prohlídku: Mgr. Kánská, ředitelka, tel. 603114637, email reditelka@zsspecaddjaromer.cz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř
 • IČO: 48623733
 • Poštovní adresa:
  Palackého 142
  55101 Jaroměř
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001296

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky