Veřejná zakázka: Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9345
Systémové číslo: P23V00000099
Evidenční číslo zadavatele: 12134/2023/KHK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-009554
Datum zahájení: 06.03.2023
Nabídku podat do: 02.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma Studený architekti, s. r. o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s. r. o. Purkyňova 79a, 612 00 Brno.

Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) Provedení díla dle Smlouvy o dílo.
b) Zajištění kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.
c) Spolupráce a koordinace při dodávkách interiéru, které nejsou součástí Smlouvy o dílo.

Jedná se o následující části projektu:
1) Oprava části stávající kanalizace:
Jedná se o opravu stávající kanalizace uvnitř stávajícího areálu gymnázia a střední odborné pedagogické školy v Nové Pace – výměnu vedení technické infrastruktury podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona, který nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.
2) Sportovní hala pro tělesnou výchovu:
Jde o změnu dokončené stavby přístavbou a o rozšíření stávajících areálových zpevněných ploch a komunikací. Součástí stavby jsou nezbytné přeložky stávajících areálových inženýrských sítí.
Sportovní halu tvoří samostatný stavební objekt, který bude provozně propojen se stávající školou. Konstrukce obou objektů budou vzájemně odděleny. V novém objektu bude umístěna sportovní hala s hledištěm, nářaďovny, horolezecká stěna, posilovna, šatny s umývárnami, WC a komunikační prostory včetně výtahu. Přístavbou haly se řeší nedostatečná kapacita stávající tělocvičny gymnázia, která je využívána i dalšími školami v okolí.
Účel užívání stavby zůstane zachován – občanské vybavení, škola se zařízením pro tělesnou výchovu a sport.
----------------------------------------------------------
Prohlídka místa plnění se bude konat 15.3.2023 od 9:00 hodin.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 96 433 051 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky