Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související služby a dodávky spočívající v realizaci projektu s názvem „Sportovní hala pro tělesnou výchovu – Nová Paka“. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma Studený architekti, s. r. o., Slovenská republika, a INTERPLAN-CZ, s. r. o. Purkyňova 79a, 612 00 Brno.

Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) Provedení díla dle Smlouvy o dílo.
b) Zajištění kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.
c) Spolupráce a koordinace při dodávkách interiéru, které nejsou součástí Smlouvy o dílo.

Jedná se o následující části projektu:
1) Oprava části stávající kanalizace:
Jedná se o opravu stávající kanalizace uvnitř stávajícího areálu gymnázia a střední odborné pedagogické školy v Nové Pace – výměnu vedení technické infrastruktury podle § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona, který nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas.
2) Sportovní hala pro tělesnou výchovu:
Jde o změnu dokončené stavby přístavbou a o rozšíření stávajících areálových zpevněných ploch a komunikací. Součástí stavby jsou nezbytné přeložky stávajících areálových inženýrských sítí.
Sportovní halu tvoří samostatný stavební objekt, který bude provozně propojen se stávající školou. Konstrukce obou objektů budou vzájemně odděleny. V novém objektu bude umístěna sportovní hala s hledištěm, nářaďovny, horolezecká stěna, posilovna, šatny s umývárnami, WC a komunikační prostory včetně výtahu. Přístavbou haly se řeší nedostatečná kapacita stávající tělocvičny gymnázia, která je využívána i dalšími školami v okolí.
Účel užívání stavby zůstane zachován – občanské vybavení, škola se zařízením pro tělesnou výchovu a sport.
----------------------------------------------------------
Prohlídka místa plnění se bude konat 15.3.2023 od 9:00 hodin.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Ing. Věra Zeinerová
e-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.04.2023 09:00
Datum zahájení: 06.03.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: