Veřejná zakázka: Pamětník – rekonstrukce mostu ev.č.32722-4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 9222
Systémové číslo: P22V00001023
Evidenční číslo zadavatele: 32722-4
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002077
Datum zahájení: 11.01.2023
Nabídku podat do: 13.02.2023 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pamětník – rekonstrukce mostu ev.č.32722-4
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Pamětník – rekonstrukce mostu ev. č. 32722-4“.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího ocelového jednopólového mostu, ležícího na silnici III. třídy za obcí Pamětník. Most převádí komunikaci přes mlýnský náhon řeky Cidliny. Na mostu bude zdemolováno zábradlí, vozovka, štěrkový násyp i betonová vrstva včetně ocelových profilů. Kovová nýtovaná konstrukce se ztužidly bude zachována. Bude nadzvednuta, lokálně zesílena ocelovými pásy a novým PKO. Po zvednutí mostu a demolici stávajících úložných prahů bude provedeno opatření opěr novými úložnými prahy se závěrnou zídkou a novými ložisky. Po opětovném spuštění ocelové konstrukce na ložiska bude zřízena nová mostovka v podobě ocelových příčníků a podélníků s dřevěnou vozovkou a nové ocelové zábradlí. Součástí stavby bude obnova stávajícího silničního propustku poblíž mostního objektu ev.č. 32722-4 a a obnova asfaltobetonového krytu vozovky silnice III/32722 v úseku mezi mostním objektem ev.č. 32722-2 a mostním objektem ev.č. 32722-4 včetně provedení lokálních sanací podkladních vrstev. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 - Silnice III/32722 Obnova asfaltobetonového krytu, SO 203 - Rekonstrukce mostu ev.č.32722-4, SO 204 - Silnice III/32722 Obnova silničního propustku, SO 801 – DIO.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří NOVÁK&PARTNER s.r.o., Perucká 2481/5, Praha 2, 120 00, IČO: 48585955, zodpovědný projektant: Ing. Ondřej Šabata, datum zpracování 06/2012, číslo zakázky: 12-NO03-002. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 398 443 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy