Veřejná zakázka: Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov – 1.etapa, stavební práce (SP)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9023
Systémové číslo: P22V00000823
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-045367
Datum zahájení: 04.11.2022
Nabídku podat do: 22.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov – 1.etapa, stavební práce (SP)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v řádném zhotovení stavy (díla) s názvem: „Centrum odborného vzdělávání Volanovská, Trutnov – 1.etapa, stavební práce (SP)“. Dílo bude zpracováno dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností ATIP, a.s., sídlem Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 25261568, zodpovědný projektant Ing. arch. Martin Vokatý, ve znění pozdějších změn.

Popis stavby a provozní podmínky:
Stávající areál je rozdělen na několik objektů (SO-01A, SO-01B, SO-01C, SO-01D, SO-02 a SO-03). Rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách. Do první jsou zahrnuty stavební úpravy objektu SO-01 a SO-01B a polovina zpevněných ploch. V rámci rekonstrukce musí zůstat v provozu etapa následují/ provedená. V objektu SO-01A bude vybudován domov mládeže a nová kuchyně pro obor kuchař číšník. V objektu SO-01B bude zbudována restaurace s jídelnou a zázemí pro provoz domova mládeže. Nové konstrukce budou provedeny zděné z keramických tvárnice a sádrokartonové. Kompletní suterén bude sanován. Součástí díla je provedení zkušebního provozu, zajištění souvisejících služeb a dodávek, včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu.

Podrobný popis je obsažen zejména v Zadávacích podmínkách (článek 2) a v příloze č. 2 - Návrh smlouvy o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 56 622 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou. Nabídková cena dodavatele nesmí překročit předpokládanou hodnotu zakázky.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky