Veřejná zakázka: III/32550 - 1 Čermná - oprava mostu - Povodňové škody

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 874
Systémové číslo: P13V00000760
Počátek běhu lhůt: 16.12.2013
Nabídku podat do: 09.01.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32550 - 1 Čermná - oprava mostu - Povodňové škody
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
edná se o stávající silniční most o jednom poli o světlosti 2,80 m. Most slouží pro převedení potoka Čermná pod komunikací III/32550. Konstrukce mostu je tvořena kamennou klenbou tl. 330 mm, spodní stavba je masivní z kamenného zdiva. Spodní stavbu tvoří krajní opěry a zděná šikmá křídla. Šířka mostu je 7,65 m.Most byl poškozen povodněmi v červnu 2013. Mostní objekt vykazuje tyto poruchy a závady - utržená křídla na konci mostu vpravo, vlhký podhled klenby, vypadané spárování v podhledu klenby, podélná trhlina klenby, mírná deformace tvaru klenby. Dále jsou patrné příčné praskliny v římse na levé straně mostu, odpadlá krycí vrstva betonu na boku římsy vlevo, hloubkově degradovaný beton říms, kaverny pod římsou na konci mostu vpravo a vymleté dno koryta pod mostem.Oprava mostu spočívá v zajištění pat klenby proti posunu a dalšímu podemletí patními betonovými prahy. Tyto prahy jsou mezi sebou propojeny příčnými žebry. Po vybetonování patních prahů bude provedeno zpevnění dna kamenným záhozem. Oprava nosné konstrukce spočívá v očištění zdiva tlakovou vodou, dozděním a doplněním chybějícího kamenného zdiva opěr, následným hloubkovým přespárováním a zainjektováním zdiva cementovou maltou. Oprava mostu bude probíhat za provozu svedeného do jednoho jízdního pruhu označeného svislým dopravním značením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 507 771 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj
podatelna
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky