Veřejná zakázka: „ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8717
Systémové číslo: P22V00000524
Datum zahájení: 22.06.2022
Nabídku podat do: 13.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „ZD/22/427 – Stavební úpravy pro chirurgické ambulance - ON Trutnov“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení prací dle projektové dokumentace zpracované Vladimírem Kejklíčkem v 06/2021.
Dotčené prostory se nacházejí v pavilonu A1.
Jedná se o stávající podsklepenou zděnou stavbu. Stavebními úpravami v místnosti bývalého rentgenového vyšetřování – snímkování dojde k rozdělení dispozice příčkou na dvě místnosti šaten se samostatnými vchody. Stavební úpravy v místnosti RTG nebudou mít vliv na architektonické řešení, na kompozici tvarového řešení či materiálové a barevné řešení budovy. Rozdělení místnosti bude provedeno suchou metodou montovanou jednoplášťovou příčkou sádrokartonové konstrukce tl. 125 mm.
Veškeré stavební úpravy pro chirurgickou ambulanci i stavební úpravy místnosti lékařů jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován zejména přílohou č. 2 – Návrh smlouvy o dílo a přílohou č. 1 – projektová dokumentace vč. výkazu výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 618 314 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky