Veřejná zakázka: III/2864 Radim – Dřevěnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8063
Systémové číslo: P21V00000754
Evidenční číslo zadavatele: 33145
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042979
Datum zahájení: 18.11.2021
Nabídku podat do: 23.12.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/2864 Radim – Dřevěnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/2864 Radim – Dřevěnice“.
Jedná se o rekonstrukci pozemní komunikace III/2864 v úseku od začátku obce Radim (km 2,864) po křižovatku s III/2861 u začátku obce Dřevěnice (km 4,242) a pozemní komunikace III/2861 v úseku od konce obce Dřevěnice (km 5,576) po křižovatku s I/16 Na Špici (km 6,369). Celková délka opravovaného úseku je 2,171 km. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálních územích Radim u Jičína a Dřevěnice. Rekonstrukce je navržena v souladu s diagnostikou vozovky a návrhem technologie opravy.
Rekonstrukce silnic III/2864 a III/2861 je členěna na následující stavební objekty:
VON – Vedlejší a ostatní náklady
SO 123 – Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624
SO 124 – Silnice III/2864 v km 3,624 – 4,242
SO 126 – Silnice III/2861 v km 5,576 – 6,369
SO 183 – Přechodné dopravní značení
SO 300 – Odvodnění
SO 123 - Silnice III/2864 v km 2,864 – 3,624 (intravilán obce Radim)
Rekonstrukce silnice v tomto úseku spočívá v provedení sanací okrajů vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace, rozfrézování krytu komunikace, provedení recyklace za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva a položení nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu se zachováním stávající nivelety. Součástí rekonstrukce bude výměna betonových obrub u stávajících chodníků a výměna uličních vpustí.
SO 124 – Silnice III/2864 v km 3,624 – 4,242 (extravilán mezi obcemi Radim a Dřevěnice)
Rekonstrukce silnice v tomto úseku spočívá v provedení sanací okrajů vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace, rozfrézování krytu komunikace, provedení recyklace za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva a položení nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu. Dále budou pročištěny příkopy.
SO 126 – Silnice III/2861 v km 5,576 – 6,369 (extravilán mezi obcí Dřevěnice a kř. s I/16 Na Špici)
Stejně jako v případě SO 124 bude rekonstrukce silnice v tomto úseku spočívat v provedení sanací okrajů vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace, rozfrézování krytu komunikace, provedení recyklace za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva a položení nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu. Dále budou pročištěny příkopy.
Součástí rekonstrukce silnic III/2864 a III/2861 jsou další práce jako pročištění příkopů, obnovení sjezdů, nové vodorovné a svislé dopravní značení atd.
Poznámka: U jednotlivých stavebních objektů je uváděno projektové staničení, které se v případě SO 126 – silnice III/2861 neshoduje s liniovým staničením dané komunikace.
SO 300 – Odvodnění
V rámci rekonstrukce silnice budou obnoveny 4 příčné a 10 podélných propustků. Z části dojde ke kompletní rekonstrukci včetně výměny trouby. U propustků ve stávajícím dobrém stavu bude provedeno pouze pročištění potrubí a sanace čel.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDSP, zpracované projekční kanceláří Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9, 160 00 Praha 6, IČO: 260 80 273, zodpovědný projektant Ing. Jiří Šklíba, datum zpracování 02/2020. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 251 821 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky