Veřejná zakázka: Obnova štoly pod komunikací v Polici nad Metují

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7803
Systémové číslo: P21V00000494
Datum zahájení: 12.07.2021
Nabídku podat do: 23.07.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova štoly pod komunikací v Polici nad Metují
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Akce řeší společnou realizaci dvou projektů rozdělených do dvou projektových dokumentací a dvou samostatných stavebních řízení, a to z důvodu společné uzavírky komunikace a jednotné opravy dlážděného povrchu komunikace. První projekt řeší obnovu barokní štoly v místě křížení s komunikací III. třídy (III/30319). Jedná se o demolici stávající části štoly pod komunikací. Dále bude vybouraná část štoly obnovena rámovými prefabrikovanými dílci a dvěma šachtami. Povrch komunikace vč. chodníků bude uveden do původního stavu. Důvodem obnovy štoly je špatný stavebně-technický stav především v místě havarované ocelové trouby. V roce 2019 byl proveden speleologický průzkum stavu štoly, který prokázal neprůchodnost štoly. Havarijní stav štoly významně zhoršuje odtokové poměry v daném místě, což způsobuje především zvýšení hladiny spodní vody a působení tlakového proudění vody pod základy budovy kláštera. Tlak vzduté vody negativně působí na základy budovy i těleso komunikace III/30319. Poloha stavby je navržena v prostoru křížení barokní štoly a komunikace III/30319, v blízkosti kláštera Benediktinů v Polici nad Metují. Poloha a rozsah stavby maximálně zohledňuje stávající uspořádání komunikace a navazujícího terénu. Druhý projekt řeší přípojku splaškové kanalizace. Etapa 1 řeší úsek od SŠ1 v délce 12,6 m až na pozemek p.p.č. 86/1. Potrubí přípojky splaškové kanalizace bude ukončeno a zaslepeno cca 1,0 m na pozemku p.p.č. 86/1. Šachta Š1 není součástí etapy 1. Bližší informace uvedeny v projektových dokumentacích.

V rámci provádění díla proběhne dočasné zaslepení a přerušení plynovodu v komunikaci.

O uzavírku požádá a provede ji zadavatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
 • IČO: 27502988
 • Poštovní adresa:
  Kutnohorská 59/23
  50004 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-030618

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy