Veřejná zakázka: Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7318
Systémové číslo: P21V00000010
Evidenční číslo zadavatele: SSKHK-19809/20
Datum zahájení: 06.01.2021
Nabídku podat do: 21.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění hlavních mostních prohlídek (HMP) a mimořádných mostních prohlídek (MMP) na mostech silnic II. a III. třídy a účelových komunikací v Královéhradeckém kraji po dobu 3 let. Hlavní a mimořádné mostní prohlídky se provádějí na základě ustanovení § 8 vyhlášky MDS ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní provádění se řídí ČSN 736221 „Prohlídky mostů pozemních komunikací“, při respektování ustanovení ČSN 736220. Klasifikace předmětu plnění dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV): 71631450-9 Inspekce mostů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Pro účely hodnocení je rozhodná cena s DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Správa silnic Královéhradeckého kraje
 • IČO: 70947996
 • Poštovní adresa:
  Kutnohorská 59,
  500 04 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 219847

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy