Veřejná zakázka: II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7113
Systémové číslo: P20V00000715
Evidenční číslo zadavatele: 33116b
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-043874
Datum zahájení: 09.12.2020
Nabídku podat do: 14.01.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/280 Libáň – hranice kraje 2. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace II/280 o celkové délce 4942 m. Začátek rekonstruovaného úseku navazuje na I. Etapu provedenou v roce 2019 v provozním staničení km 13,729 na začátku obce Osenice a končí v provozním staničení km 18,671 v obci Libáň v místě křížení s II/501. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Osenice, Dětenice a Libáň. Komunikace prochází intravilánem obcí Osenice, Dětenice, Kozodírky, Libání a extravilánem mezi těmito obcemi. Stavba respektuje charakter stávajícího terénu. Nová stavba nemění účel původní stavby, zlepšuje stávající stav.
V rámci celého úseku jsou vynechány dílčí úseky km 7,104 – 7,150 (km 17,080 – km 17,126 provozního staničení) a km 7,916 – 8,040 (km 17,892 – km 18,016 provozního staničení), které budou řešeny v rámci jiné PD. Zahájení realizace této stavby/staveb se předpokládá v roce 2021.
Stavba je rozdělena na dílčí úseky dle změn v konstrukci vozovky vycházející z předložené diagnostiky. Bude provedena výměna jak kompletní konstrukce vozovky, tak i výměna pouze asfaltových vrstev. Rekonstrukce dále spočívá v obnově odvodnění, zprůtočnění příkopů, výměny uličních vpustí, doplnění obrub, úpravy místa pro přecházení v obci Dětenice. Stávající propustky budou zrekonstruovány. Dále bude provedena rekonstrukce mostu ev. č. 280-009, spodní stavba mostu bude sanována. Součástí stavby je i rekonstrukce zárubní zdi v obci Osenice.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO 050 61 415, datum zpracování 8/2019, číslo zakázky 17-128-03, zodpovědný projektant Ing. Jiří Herynek. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 102 493 724 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy