Veřejná zakázka: Řemeslná huť Josefov - centrum tradičních řemesel - zaměření objektů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6983
Systémové číslo: P20V00000585
Datum zahájení: 18.08.2020
Nabídku podat do: 04.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řemeslná huť Josefov - centrum tradičních řemesel - zaměření objektů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby u budov (staveb) uvedených v seznamu v příloze č. 1 „Základní údaje o budově“, který je součástí zadávací dokumentace a obsahuje základní údaje o budovách.
Zaměření budov pro dokumentaci skutečného provedení stavby (exteriérů i interiérů) – bude provedeno stacionárním laserovým skenerem, který umožní jejich přesné zdokumentování v měřítku a rozsahu odpovídajícím potřebám průkazného a podrobného zobrazení stavebních prvků budov (např. přesné zachycení tlouštěk zdí, změn jejich směrů, rozměrů otvorů a jejich výplní, kleneb a výklenků, detailů fasády apod.)
Dokumentace skutečného provedení stavby bude v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění, dle přílohy č. 14 této vyhlášky a doplněna o další náležitosti definované zadavatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy