Veřejná zakázka: II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 685
Systémové číslo: P13V00000572
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 371039
Počátek běhu lhůt: 24.10.2013
Nabídku podat do: 27.11.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/567 Rtyně – Zbečník – Hronov včetně mostu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci vozovky s úpravou výškového a prostorového uspořádání v celém průtahu Zbečníkem a v úseku od přejezdu ČD po křižovatku se silnicí II/303 v Hronově. Délka úseku, který začíná u okrajové zástavby města a končí na křižovatce se silnicí II/303, je 3,024 km.
V trase průtahu silnice II/567 předměstím Hronova Zbečníkem bude postavena nová jednotná kanalizace, jejíž výstavbu zajišťují Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jako samostatnou oddělenou stavbu. Šířka vozovky je 5,80 – 6,30 m a v zástavbě je vozovka upnuta do oboustranných obrub. Směrově je komunikace vedena četnými oblouky s poloměry 50 – 350 m. V podélném směru je převážná část v klesání, které v začátku úseku na vjezdu do města dosahuje 9,8 %. Předmětem SO Komunikace je výměna původní konstrukce vozovky za novou. V km 5,474 je úrovňový přejezd tratě ČD Choceň – Meziměstí. Výstavbou kanalizace dojde v úseku ve Zbečníku k rozbourání střídavě pravé a levé poloviny vozovky ve směru staničení, kde bude vedena hlavní stoka. V převážné části průtahu obcí je podél komunikace oboustranná zástavba, takže výstavbou domovních přípojek dojde k destrukci vozovky prakticky v celé ploše. Od tratě ČD je komunikace v katastru Hronova. Stávající konstrukce vozovky v tomto úseku je zcela nedostatečná a stav vozovky je havarijní. Před přestavbou vozovky v tomto úseku provedou Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., jako správce jednotné kanalizace procházející levým okrajem vozovky, rekonstrukci trubního vedení. Rekonstrukce bude probíhat po 4 etapách tak, aby byly úplné uzavírky vždy na 2 etapy.
Nedílnou součástí celé rekonstrukce bude rekonstrukce mostu ev. č. 567-004 Zbečník, která má samostatnou projektovou dokumentaci. Mostní objekt se nachází v km 4,380 (druhá a třetí etapa). Původní nosná konstrukce je tvořena 7 obetonovanými ocelovými nosníky I 32, spřaženými železobetonovou deskou. Na obou stranách je mostní konstrukce rozšířena nosníky KA. Stávající mostovka vykazuje tyto závady – korodující výztuž, silné průsaky mezi nosníky, koroze I nosičů a podélné trhliny v ose mostu.
Nová mostní konstrukce je navržena jako monolitický železobetonový rám o rozpětí 4,80 m, tloušťka stojek je 400 mm, mostovka bude proměnné tloušťky cca 450 mm. Založení mostu je navrženo na plošných základech šířky 1,70 m. Na most navazují rovnoběžná křídla, jsou navržena jako betonové tížné zdi. Vzhledem k nutnosti zajištění provozu vozidel, bude stavba mostu probíhat ve dvou etapách s výstavbou po polovinách mostu. Úplná uzavírka mostu bude řešena v rámci celé akce komunikace a kanalizace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 960 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky