Veřejná zakázka: Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 6542
Systémové číslo: P20V00000144
Evidenční číslo zadavatele: 25104/2020/KHK
Datum zahájení: 13.03.2020
Nabídku podat do: 28.04.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně získání pravomocného stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na stavební úpravy objektu SO 06 (par.č. 2610/18) a vytvoření venkovní klidové zóny k odpočinku klientů (par.č. 2610/9) - v areálu DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
V objektu SO 06 se jedná o vytvoření dvou relativně samostatných jednotek pro poskytování služby pro osoby s PAS (poruchy autistického spektra) s vyšší mírou podpory.
Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru včetně součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle předané PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 220 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě na adresu: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy