Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou – projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně získání pravomocného stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na stavební úpravy objektu SO 06 (par.č. 2610/18) a vytvoření venkovní klidové zóny k odpočinku klientů (par.č. 2610/9) - v areálu DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
V objektu SO 06 se jedná o vytvoření dvou relativně samostatných jednotek pro poskytování služby pro osoby s PAS (poruchy autistického spektra) s vyšší mírou podpory.
Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru včetně součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavební práce dle předané PD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě na adresu: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Kontakt: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové,
Ing. Věra Zeinerová,
E-mail: vezeinerova@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.04.2020 09:00
Datum zahájení: 13.03.2020 10:27