Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5912
Systémové číslo: P19V00000415
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/454
Datum zahájení: 07.06.2019
Nabídku podat do: 19.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění se skládá z následujících částí:
a) zpracování energetického posudku dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v účinném znění;
V případě, že na základě energetického posudku zadavatel posoudí, že je realizace stavby účelná, realizuje dodavatel dále tyto následující části:
b) zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů;
c) zpracování projektové dokumentace ve všech nezbytných stupních pro získání stavebního povolení, dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek včetně inženýrské činnosti;
d) autorský dozor na stavbě.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající ve výměně oken, zateplení budovy školy, zajištění rekuperace.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 504 133 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
 • IČO: 62693514
 • Poštovní adresa:
  Hradecká 1231/11b
  50003 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-002171

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adrese:Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna (kancelář N2.38)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky