Veřejná zakázka: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3117
Systémové číslo: P16V00000214
Počátek běhu lhůt: 08.04.2016
Nabídku podat do: 29.04.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kotelny Domova důchodců Albrechtice nad Orlicí II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla dokončení rekonstrukce kotelny II. etapa - nahrazení stávajících plynových kotlů novými kotli o podobném výkonu, ale s větší účinností. Kotle budou napojeny na stávající otopný systém. Ve strojovně budou provedeny nezbytné úpravy pro nově navržený otopný systém. Nefunkční armatury a čerpadla budou vyměněna za nové. Pro nové kotle bude zhotoveno nové odkouření, které bude zaústěno do stávajícího komínového průduchu.
Novým zdrojem tepla bude dvojice plynových stacionárních kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 80 kW (80/60°C), 87 kW (50/30° C). Součástí je i rekonstrukce strojní části, solárního předehřevu teplé vody a nového systému MaR pro kotelnu včetně hlídaní havarijních stavů.
Předmětem zakázky jsou dále rozvody zemního plynu v majetku spotřebitele a změna stávajícího odběrného místa za účelem vytápění objektu a ohřevu teplé vody. Dojde pouze k úpravám na NTL rozvodu plynu za hlavním uzávěrem kotelny. Před vstupem do kotelny bude osazen nový bezpečnostní uzávěr plynu a v kotelně budou provedeny úpravy na rozvodech plynu.

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v termínu od 1. 7. 2016 max. do 26. 8. 2016.
Po celou dobu rekonstrukce musí být zajištěna dodávka TUV s maximální dobou odstávky 3 hodiny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 043 478 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí
 • IČO: 42886171
 • Poštovní adresa:
  1. Máje 104
  517 22 Albrechtice nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2016-004934

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
1. Máje 104
517 22 Albrechtice nad Orlicí

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky