Veřejná zakázka: II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2952
Systémové číslo VZ: P16V00000060
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 527705
Počátek běhu lhůt: 28.01.2016
Nabídku podat do: 30.03.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce
„II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa“.
Jedná se o rekonstrukci dvou opěrných zdí.
1) Silnice II/252 Malá Úpa – Rekonstrukce zdí – Nad Seidlovým dolem
Délka rekonstruované části vozovky přilehlého jízdního pruhu a opravy celého jízdního pásu silnice činí 116 m, z toho samotná opěrná regulační zeď činí 105,00 m, včetně římsy. Opěrná regulační zeď bude realizována jako monolitická. Bude osazeno nové zábradelní svodidlo s úrovní zadržení H2. Po dobu rekonstrukce opěrné regulační zdi bude omezen provoz, v dotčeném úseku, na silnici II/252, a to jako obousměrný v jednom jízdním pruhu, s řízením světelnou signalizací.
2) Silnice II/252 Malá Úpa – Rekonstrukce zdí – Pod Kraví horou
V průběhu minulých let docházelo k postupnému podemílání stávající opěrné regulační zdi, která se nachází mezi silnicí II/252 a Malou Úpou. Následovaly poruchy dříku zdi a podemletí základového pasu. Délka rekonstruované opěrné regulační zdi činí cca 99,90 m. Návrh rekonstrukce regulační zdi předpokládá odfrézování asfaltobetonového krytu a podkladních vrstev části vozovky silnice, odstranění původních lanových zábran, porušeného dříku s římsou zdi a základového pasu.
Opěrná regulační zeď bude realizována jako monolitická tížná z betonu. Bude osazena novým zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2. Jedná se o rekonstrukci 1 jízdního pruhu vozovky podél opěrné regulační zdi s podélným zaříznutím v asfaltobetonovém krytu cca 0,25 m za osu vozovky a s opravou obrusné vrstvy v celé šířce vozovky Po dobu rekonstrukce opěrné regulační zdi bude omezen provoz, na silnici II/252, a to jako obousměrný v jednou jízdním pruhu, s řízením světelnou signalizací
Dílo bude provedeno podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří DiK Janák, s.r.o., Revoluční 207, Trutnov, datum zpracování 3/2014, číslo zakázky 047/13-2,047/13-3. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 438 026 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky