Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DSP + dokumentace PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/285 21, III/285 20, II/308 Vrchoviny - Krčín“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2783
Systémové číslo: P15V00000858
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 633288
Počátek běhu lhůt: 19.11.2015
Nabídku podat do: 08.12.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DSP + dokumentace PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/285 21, III/285 20, II/308 Vrchoviny - Krčín“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 200 hodin (blíže v ZOP-D) stavební akce „III/285 21, III/285 20, II/308 Vrchoviny - Krčín“.
Předmět zakázky bude rozdělen na dva úseky:
1) silnice III/28521 km 0,000 – km 0,210 a silnice III/28520 km 1,710 – km 0,860 (konec úpravy před mostem přes železnici) – dle rozsahu PD DUR. Délka rekonstruovaného úseku činí 1 060 m.
2) silnice II/308 km 27,896 (křižovatka „U Papežů“) – II/308 km 27,529 - dle rozsahu PD DUR. Délka rekonstruovaného úseku činí 367 m.
Celková délka obou úseků činí 1 427 m.
Napojení na křižovatku na konci úseku v km 27,529 (Žižkovo náměstí) je nutno řešit v koordinaci s projektem: Rekonstrukce vozovky „III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“, jejímž předmětem je úprava této nevyhovující křižovatky. Zhotovitelem projektové dokumentace je firma OPTIMA, spol. s r.o., termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP je nejpozději do 15. 1. 2016.
Na základě výsledků provedeného diagnostického průzkumu silnice bude navržena forma rekonstrukce silnice, kdy se předpokládá zejména zesílení stávajících vrstev vozovek. Dále budou řešeny případné přeložky inženýrských sítí, řešení sjezdů a propustků. Šířkové uspořádání komunikace bude navazovat na letos zrekonstruovanou část, tj. jeden jízdní pruh šířky 3,25 m. V rámci rekonstrukce silnice budou osazeny bezpečnostní prvky (zábradlí, ocelová svodidla, směrové sloupky apod.) a bude obnoveno, případně doplněno, vodorovné a svislé dopravní značení. Projektová dokumentace bude řešit odvodnění v celém úseku vozovky. Ve druhém úseku bude součástí projektové dokumentace rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 308-008 přes řeku Metuji.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SUS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky