Veřejná zakázka: Silnice III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 2.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1918
Systémové číslo: P15V00000004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 402852
Počátek běhu lhůt: 06.01.2015
Nabídku podat do: 30.01.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice III/28526 Rokol - Nový Hrádek - Borová, 2.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úsek silnice III/285 26 od konce Nového Hrádku (zde navazuje na již realizovanou část) po konec obce Borová. Začátek úseku: km 1,818 00 silnice III/285 26 konec obce Nový Hrádek, navazuje na zrealizovanou část, konec úseku: km 5,820 00 silnice III/285 26 konec obce Borová. Celková délka stavby je 4002 m.
Předmětem stavby je obnovit, v rámci možností zlepšit parametry komunikace řešeného úseku silnice III/285 26 včetně souvisejících objektů. V extravilánu, mimo obec Borová dojde k frézování vozovky v proměnlivé tloušťce 0 – 8 cm,provedení recyklace za studena na místě podkladních vrstev vozovky a pokládky nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu. Dojde k navýšení nivelety o 0 – 8 cm. Místy se provede sanace celé konstrukce vozovky. Oprava propustků. Vše bude provedeno v původních šířkových a směrových poměrech.
V obci Borová dojde k frézování vrchní části konstrukce vozovky v tloušťce 8 cm, provedení recyklace za studena na místě podkladních vrstev vozovky a pokládky nového dvouvrstvého asfaltobetonového krytu. Místy se provede sanace celé konstrukce vozovky. Nedojde k
navýšení nivelety. Vše bude provedeno v původních šířkových a směrových poměrech.V původních parametrech bude obnoveno odvodnění a vybavení komunikace a nahrazeny objekty s ukončenou životností také v původních parametrech. Vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v projektové dokumentaci - zpracovatel
PD ve stupni PDPS Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, č.zak. A 002/14 a ve výkazu výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 47 696 399 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj
podatelna
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky