Veřejná zakázka: Stavebně udržovací práce 2.NP a 5. NP pavilonu A+B v horním areálu Oblastní nemocnice Náchod a. s. formou Design & Build

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10746
Systémové číslo: P24V00000239
Evidenční číslo zadavatele: 012/VS/2024/VZMR
Datum zahájení: 28.03.2024
Nabídku podat do: 11.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavebně udržovací práce 2.NP a 5. NP pavilonu A+B v horním areálu Oblastní nemocnice Náchod a. s. formou Design & Build
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním vybraným dodavatelem na “Stavebně udržovací práce 2.NP a 5.NP pavilonu A+B v horním areálu Oblastní nemocnice Náchod a. s. formou Design & Build„. Smlouva o dílo spočívá v řádném zhotovení díla „Stavebně udržovací práce 2.NP a 5.NP pavilonu A+B v horním areálu Oblastní nemocnice Náchod a. s. formou Design & Build“, které zahrnuje zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) a stavební úpravy, tedy tak, že vybraný zhotovitel zajistí jak zpracování veškeré dokumentace potřebné k provedení stavby a její povolení a z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů, ponese odpovědnost za správnost a úplnost této dokumentace, tak samotnou realizaci výstavby vlastního záměru.
Účelem těchto prací je uvést v současnosti volné prostory v horního areálu nemocnice do stavu možného časově krátkodobého použití, coby dočasné ambulance a nutného zázemí pro oddělení onkologie a ICT, a to do doby dokončení investičního záměru dostavby II. etapy Nemocnice Náchod. Bližší specifikace v přiložené zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • IČO: 26000202
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 446
  54701 Náchod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 483601

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy