Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10708
Systémové číslo: P24V00000201
Datum zahájení: 26.03.2024
Nabídku podat do: 09.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět plnění se skládá z následujících částí. Provedení díla dle Smlouvy o dílo a zároveň zajištění kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

Nejdříve budou provedeny bourací práce, v rámci kterých bude odstraněna stávající krytina šikmé střechy. Po odstranění původního střešního pláště se provede kontrola prvků krovu mykologem. Na krokve bude položena nová difuzní fólie, kontralatě, celoplošný prkenný záklop, distanční páska a plechová krytina.
V rámci stavebních úprav budou nově osazeny veškeré klempířské prvky.

Součástí je i zajištění veškerých nutných průzkumů a měření nad rámec poskytnutých podkladů (PD), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná.
Součástí díla je i vystěhování podkroví (nábytek, kuchyňské linky,…), jeho uložení a po dokončení díla i jeho zpětné nastěhování.
Součástí díla je i demontáž a zpětná montáž případných vedení a zařízení (např. el, klimatizace,…) v podkroví a půdním prostoru, která nebyla součástí PD.
Předmět veřejné zakázky bude proveden podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Petr Mareček, Výletní 782, 757 01 Valašské Meziříčí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 393 150 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální celkovou nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy