Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – dodávka vybavení IT – PC, tiskárny, čtečky čárových kódů včetně softwarů (SW) a licencí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10342
Systémové číslo: P23V00001097
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-048248
Datum zahájení: 24.10.2023
Nabídku podat do: 27.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – dodávka vybavení IT – PC, tiskárny, čtečky čárových kódů včetně softwarů (SW) a licencí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní dodávka nového nepoužitého IT vybavení, tj. dodání zejména počítačů, tiskáren, čteček čárových kódů včetně softwarů a poskytnutí licencí, souvisejících služeb včetně poskytnutí dohodnutých záručních podmínek.

Zadavatel si dovoluje dodavatele upozornit, že prohlídka místa plnění se koná již 1.11.2023 od 11 hod v místě plnění.

Podrobná specifikace IT techniky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1, která obsahuje:
a) Specifikace předmětu zakázky – IT vybavení (složka dokumentů)
b) Soupis dodávek a služeb.

Předmět dodávky je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 – návrh kupní smlouvy.

Předmět plnění zahrnuje také:
- Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu údržby, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží.
- Zaškolení určených zaměstnanců uživatele v obsluze, v rámci kterého budou seznámeni se správou a řádným užíváním dodaného vybavení/ zboží.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota plnění v KČ bez DPH je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky